top of page
כיולים ובדיקות איכות תקינות

חברתנו נותנת מענה סביב השעון, לפתרון תקלות אצל לקוחותינו.

מחלקת כיולים ובדיקות

בבית המלאכה שלנו קיימת מבדקה ייחודית לביצוע בדיקות וכיול שסתומי ביטחון וברזים.

הבדיקה מבוצעת ע"י צוות מיומן שיודע לאבחן לעומק את הציוד הנבדק, לנתח את תוצאות הבדיקה ולהתגבר על כל תקלה.

המבדקה מוציאה פלט גרפי המעיד על היעדר נזילות, מעבר חומר ולחץ פריקה תקין (בפורקי לחץ).

המבדקה בנויה לברזים מקוטר 1/4" ומעלה ומותאמת ללחצים גבוהים של עד כ 100 barG. 

לכל בדיקה שמבוצעת במבדקה ניתן לצרף תסקיר בודק מוסמך - בהתאם לדרישת הלקוח. 
 

כל הבדיקות נעשות בהתאם לתקנים הרלוונטים, ותוך התחשבות באופי עבודתו של הציוד ובאפיון הלקוח והחומרים עמם הוא עובד.

lllllaaaast.jpg
bottom of page