top of page

ביכולתנו לתת מענה לתיקון וחידוש כל ברז מפוקד, ולציוד המכשור וההפעלה שלו!

שי
שיפוץ כיול
ברזי
בקרה

שיפוץ וכיול ברזי בקרה

 

חברתנו מתמחה בשיפוץ ברזי בקרה וברזים פרופורציונלים מכל סוג ויצרן.

אנו מבצעים שיפוץ מלא לברז ולמכשור המורכב עליו, כיולים ובדיקות נזילות, תפקוד ואמינות.

 

מהם ברזי בקרה וברזים פרופורציונלים?

נתחיל ממונח בסיסי:

N.O – normally open – הוא ברז שכאשר הוא מורכב על הקו הוא פתוח ומאפשר זרימת חומר מלאה.

N.C –normally close - הוא ברז שכאשר הוא מורכב על הקו הוא סגור ולא מאפשר זרימת חומר כלל.

על ברזים מבוקרים מורכבים ציודי מכשור (ווסת\ פוזישיונר\ מפעיל פניאומטי וכד') שביכולתם לשנות את מצב פתיחת\ סגירת הברז מחדר הבקרה השולט עליו.

ברזי בקרה ON\OFF- ברזים אלו עובדים בשני מצבים בלבד:  פתוח או סגור. 

אם הברז הוא N.O -כאשר תנתן פקודה הוא ייסגר, ולהיפך.

בברזים בעלי תנועת פתיחה \סגירה סיבובית כגון ברזי כדור\ ברזי פלאג- יהיה מורכב מפעיל פניאומטי בשיטת אויר-אויר \ אויר-קפיץ.

בברזים בעלי תנועת פתיחה\ סגירה בוכנתית יהיה "אקטואטור" מפעיל בעל דיאפרגמה וקפיצים, או לחלופין בוכנה פניאומטית\ הידראולית (למשל בברז סכין).

ברזי בקרה פרופורציונלים- כשמם כן הם- ברזים אלו בעלי יותר מ-2 מצבים וניתן מחדר הבקרה לשלוט על אחוז הפתיחה שלהם בין 0-100%.

פעולה זאת מתבצעת ע"י הרכבת "פוזישיונר" (ממקם) לברז. קיימים פוזישיונרים אלקטרו- פניאומטיים (במקרה זה יהיה גם ווסת לחץ) ופוזישיונרים אלקטרונים.

בהנתן אות חשמלי לבקר- בהתאם לגודל האות יתבצע % הפתיחה\ הסגירה.

ברזי בקרה פרופורציונלים מופיעים בתצורות שונות: חצי- כדור\ בוכנתיים\ V-Ball ועוד, וגם המכשור המורכב עליהם מתבטא בחיבורים ובצורות שונות.

 

נחזור בהקדם

שאלה מקצועית? 
שאל ונחזור אליך

bottom of page